Yrkesvaksine og vaksiner:

Vi kan sette sammen egne skreddersydde opplegg for deres bedrift  i samarbeid med Din reisevaksine AS.

Et program kan bestå av en eller flere av følgende punkter:

  • Vaksinasjon av personell – for utsatte yrkesgrupper i arbeidslivet eller ved yrkesreiser til utlandet.
  • Forebygging av malaria
  • Sette sammen utstyrspakker med for eksempel førstehjelpsutstyr, myggbeskyttelse osv etter deres behov
  • Felles informasjon til ansatte om forebyggende enkelttiltak og risikobilde ved utenlandsreiser

Førstehjelpskurs, håndtering av sykdom og skade ved utenlandsopphold