Yrkeshygiene

  • Alt fra enkel prøvetaking, utleie av utstyr for egen prøvetaking til mer omfattende arbeidsmiljø-/ inneklimaundersøkelser.
  • Befaring og prøvetaking på arbeidsplasser- muggsopp, bakterier, temperatur, CO2, kjemisk avgassing, støvlogging etc.
  • Rådgiving, tiltaksvurderinger, faglig bistand og tolkning av prøveresultater. Miljøkontroll/ analyser på luftprøver, materialprøver, hygienekontroll av flater, tekstiler, utstyr, vannkvalitetsanalyser og asbest.