Systematisk HMS- arbeid

Vi bistår din bedrift ved alle HMS- relaterte problemstillinger og bidrar aktivt innen alle områder relatert til HMS:

 • Handlingsplaner
 • Risikoanalyser
 • Arbeidsplassundersøkelser
 • Tilrettelegging av arbeidsplasser
 • Tilpasning av arbeidet
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Innkjøp og bruk av utstyr
 • Helsefarevurdering
 • Kjemikaliebruk og stoffkartotek
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • HMS-system (IK)
 • HMS-revisjon
 • Sykefraværsoppfølging
 • AKAN-arbeid
 • Tilrettelegging for yrkeshemmede
 • Førstehjelp
 • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg
 • Helse- og legekontroller.
 • Forebygging ved ran/krise