Sykefraværsoppfølging

Vi kan bidra til bedre tilrettelegging og oppfølging under sykdom. Å starte fraværsoppfølging tidlig sparer bedriften for unødvendige kostnader. Din bedriftshelsetjeneste AS bistår arbeidsgiver og arbeidstaker med funksjonsvurdering, oppfølgingsplaner, innkalling til møter, utfylling av skjema og å overholde frister- fra første dag.

  • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Sykefraværsoppfølging