Smerter, søvnløshet og depresjon tidobler risikoen for nedsatt arbeidsevne

Smerter i flere deler av kroppen, søvnløshet og depresjon er vanlig forekommende symptomer blant yrkesaktive. Når disse symptomene opptrer sammen ser man en tidobling i risiko for nedsatt arbeidsevne. Dette viser ny forskning fra det finske Arbetshälsoinstitutet.

 

Les mer om dette her.

Publisert i Nyheter