Sjøfarts og offshore medisin

Det er viktig at personer som skal arbeide på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs og på norske skip, fiske- eller fangstfartøy og flyttbare innretninger, er helsemessig skikket for dette. Har vedkommende en helsesvikt, vil dette kunne utgjøre en fare for sikker drift på innretningen/fartøyet. Det er derfor egne helsekrav for personer i petroleumsvirksomhet og skipsfart. 

Din bedriftshelsetjeneste kan bistå med helseattester til:

  •        offshore/petroleum
  •        sjømenn
  •        dykkere (yrkes- og fritidsdykkere)

Fra 1. januar 2014 blir det krav om sertifisering for leger som skal gjennomføre en petroleum/offshoreattest. Våre leger har denne sertifiseringen. 

Vi er tilgjengelig hele døgnet på tlf 95292821 og vi kan gi time hos lege innen kort tid. 

Våre leger har god erfaring og kompetanse på dette og leverer god kvalitet.

Til timen er det noen skjema som må være fyllt ut:

Skjema til utfylling for sjømenn: Helseundersøkelse Sjømannsattest

 

 

Skjema til utfylling for offshorearbeider: Helseerklæring Offshore
Egenerklæring Offshore
Legeundersøkelse Offshore
Attest varme omgivelser

 

 

Bestill time på Telefonnummeret over, på epost havard@dinbht.no eller med kontaktskjema under.

 

Bestill time i skjema under
* indicates required field