Tjenester

Din bedriftshelsetjeneste AS har fokus på faglighet, kvalitet og tilgjengelighet.

 

Overfor alle våre bedriftskunder bidrar vi aktivt innen mange områder relatert til HMS:

 • Handlingsplaner
 • Risikoanalyser
 • Arbeidsplassundersøkelser
 • Tilrettelegging av arbeidsplasser
 • Tilpasning av arbeidet
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Innkjøp og bruk av utstyr
 • Helsefarevurdering
 • Kjemikaliebruk og stoffkartotek
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • HMS-system (IK)
 • HMS-revisjon
 • Sykefraværsoppfølging
 • AKAN-arbeid
 • Tilrettelegging for yrkeshemmede
 • Førstehjelp
 • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg
 • Helse- og legekontroller.
 • Forebygging ved ran/krise

 

Vi tilbyr også konsulent- og kurstjenester på en rekke områder:

 • Organisasjonspsykologi
 • Veiledning
 • Coaching
 • Førstehjelp
 • Opplæring innen HMS
 • Krisehjelp
 • Hjertestartere
 • Ergonomi
 • Konflikthåndtering
 • Arbeidsplassoptometri
 • Vektreduksjon.
 • Kostveiledning
 • Røykestopp
 • Trening