Nye regler for oppfølging av sykmeldte

Fra 1. juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet.

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Både arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har fastsatt noen møtearenaer og tidsfrister for oppfølgingsarbeidet. Hensikten er å få innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV.

Les mer om endringene:

Brosjyre Oppfølging av sykmeldte (pdf)
Sjekkliste for dialogmøte (pdf)

Publisert i Nyheter