Kurs i rus – og spilleavhengighet

Deltakerne skal lære hva AKAN er og hvordan denne problematikken virker inn på arbeidsmiljøet.
Et helhetlig AKAN-arbeid innebærer at arbeidstakere med rusmiddelproblemer gis en skikkelig og saklig håndtering, og en mulighet til å gjøre noe med et problem slik at arbeidsforholdet kan opprettholdes.
Et helhetlig AKAN-arbeid innebærer også at det legges vekt på forebygging gjennom tydelig regelverk, konsekvent praksis, informasjon og holdningsskapende arbeid. Arbeidet med rusmiddelspørsmål i en bedrift bør være en naturlig del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

 

Her er en liste over kommende kurs
There are no upcoming events at this time.