Kurs i fraværsoppfølging

Deltakerne skal få kunnskap om Arbeidsmiljølovens intensjoner i forhold til sykefravær og kunne gjøre bruk av loven som redskap og oppslagsverk.
Fraværsarbeidet skal være en del av bedriftens systematiske HMS arbeid. HMS arbeidet skal drives som et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og begge parter skal ha et felles mål som det er ønskelig å nå – redusere kostnader for bedriften gjennom større trivsel og sikkerhet for alle ansatte.
Deltakerne skal få kunnskap om hvordan en på best mulig måte kan ta opp en vanskelig sak og hvordan en kan finne overkommelige samarbeidsformer.

 

Her er en liste over kommende kurs
There are no upcoming events at this time.