Kurs i arbeidsmiljøutvikling i bedriften

Din bedriftshelsetjeneste kan bistå bedriften med program for arbeidsmiljøutvikling basert på løsningsfokusert tilnærming (LØFT).

Løsningsfokusert tilnærming viser en alternativ innfallsvinkel til utfordringer i arbeidslivet. I stedet for å undersøke problemet, rettes blikket mot løsningene. I stedet for å kartlegge hva man gjør galt, ser man nærmere på det som gjøres riktig. I stedet for å analysere årsakene til problemene, brukes tiden på å beskrive den fremtiden man ønsker seg – og hva man da gjør.

Hovedfokus er på hvordan bedriften ønsker å ha det i arbeidsmiljøet framover. Vi fokuserer også på hva som gjøres av kloke grep i arbeidsmiljøet pr. i dag slik at disse kan forsterkes.

Gjennomføringen kan være som følger:

Gruppene deles inn basert på de forskjellige funksjonsområdene i bedriften.
Din bedriftshelsetjeneste er prosessveiledere i de forskjellige gruppene.
Det blir utpekt en leder for hver gruppe. Lederen har primæransvar for at resultatene etter gruppesamtaler blir skrevet ned i en handlingsplan.
Resultatene sammenfattes i en handlingsplan som overleveres oppdragsgiver.

Alle ansatte i avdelingen aktiviseres, og er med på å prioritere tiltak som avdelingen skal jobbe videre med i etterkant. Leder for avdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene.

 

Her er en liste over kommende kurs
There are no upcoming events at this time.