Helsetjenester

For at vi skal kunne være i forkant av markedets økende krav til ekspertise og tilgjengelighet, benytter vi oss av et stort spekter av fagpersonell. Gjennom Din bedriftshelsetjeneste AS har våre kunder tilgang til:

 

Medisinskfaglig kompetanse:

 

 • Allmennlege
 • Bedriftslege
 • Flylege
 • Dykkerlege
 • Sjømannslege
 • Kirurg/ortoped
 • Indremedisiner
 • Bedriftssykepleier/sykepleier
 • Jordmor
 • Helsesøster
 • Vaksinasjonskontor

 

Ergonomisk kompetanse:

 • Fysioterapeut/ergonom
 • Osteopat
 • Kiropraktor

 

 

Psykososial og organisatorisk kompetanse:

 • Psykolog
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Bedriftssykepleier/veileder

 

Yrkeshygienisk kompetanse:

 • Tekniker
 • Mikrobiolog
 • Ingeniør innemiljø
 • Fysiolog
 • Yrkeshygieniker
 • Bioingeniør

Annet:

 • Audiograf
 • Optiker
 • Tannlege