Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud, tillitsvalgte og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljølovens §6-5 og §7-4 pålegger arbeidsgiver og sørge for at verneombud og AMU medlemmer får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.

Kursets innhold: Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet. Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Tilrettelegging på arbeidsplassen. Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner, kommunikasjon og samarbeid. Inkluderende arbeidsliv.

Vi tilbyr også nettbasert Grunnkurs i arbeidsmiljø, klikk på link for påmelding: http://www.labchannel.no/bli-kunde/

Her er en liste over kommende kurs
There are no upcoming events at this time.