Ergonomi/ arbeidsplassvurderinger

Ergonomi kan forenklet beskrives som er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. Vi kan hjelpe dere med:

  • Tilrettelegging av arbeidsplasser
  • Tilpasning av arbeidet
  • Tilrettelegging for yrkeshemmede
  • Konsultasjon/ vurdering av fysioterapeut
  • Kartlegging og vurdering av muskel-/ skjelettplager