Din bedriftshelsetjeneste har oppnådd kvalifikasjon i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning

Din bedriftshelsetjeneste har oppnådd kvalifikasjon i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning 🙂

Dette er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.

Dette vil altså si at Din bedriftshelsetjeneste er kvalifisert Achilles JQS – oljeindustriens leverandørregister i Norge og Danmark.

 

Achilles

 

Publisert i Nyheter