Arbeidsmiljø

  • AKAN- arbeid/ rusforebyggende arbeid
  • Tilrettelegging for yrkeshemmede
  • Kartlegging av arbeidsmiljø
  • Arbeid og trivsel
  • Bistand i konflikt- og mobbesaker
  • Bistå med å utarbeide gode varslingsrutiner
  • Forebygging ved ran/ krise
  • Bistå med å skape et inkluderende arbeidsliv- for alle.