Måned: januar 2016

Nytt regelverk for arbeid i høyden

Fra 1. januar 2016 trer nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Arbeid i høyden skal alltid skje på en sikker og forsvarlig måte. Det nye regelverket skjerper kravene for sikkerhet

Publisert i Nyheter