Måned: august 2014

Nytt HMS Forum

HMS feltet er i kontinuerlig endring og nye regler dukker opp. Din bedriftshelsetjeneste opplever en økende etterspørsel etter faglig oppdatering innenfor feltet, og vil derfor arrangere to årlige HMS forum. Her har bedriften en ypperlig mulighet til å holde seg

Publisert i Nyheter