Måned: juli 2014

Nye regler for oppfølging av sykmeldte

Fra 1. juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Både arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet. Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har

Publisert i Nyheter